Keuzeregeling: btw en bijtelling

Ondernemers die met inkomstenbelasting belast worden (bijvoorbeeld zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak) krijgen bij het Financial Leasen van een personenauto of bedrijfsauto te maken met de vraag of deze auto het beste zakelijk of privé geboekt kan worden. Hieronder gaan wij in op de factoren die daarbij van belang kunnen zijn:

Bijtelling

Allereerst is van belang om na te gaan welke bijtellingscategorie op de auto van toepassing is. Als het een zuinige auto met een laag bijtellingspercentage betreft, is aanschaf op de zaak vaak het meest voordelig. Ook kan dan soms milieu-investeringsaftrek gelden. Aanschaf op de zaak is vanzelfsprekend ook voordelig als de auto niet, of bewijsbaar tot 500 km per jaar, privé gebruikt wordt. Maar geldt de standaard bijtelling van 22%, dan kan aanschaf in privé voordeliger zijn. Zeker als het om een gebruikte auto of bedijfsauto gaat.

Wat het meest voordelig is, hangt ook af van de vraag hoeveel zakelijke kilometers en hoeveel privékilometers je jaarlijks rijdt en wat de jaarlijkse autokosten zijn (benzinekosten, onderhoud, verzekering, wegenbelasting en afschrijving). Op basis van deze gegevens kan een berekening gemaakt worden. Daarvoor is op www.autoenfiscus.nl een rekentool beschikbaar. De praktijk laat zien dat, naarmate je meer privékilometers rijdt, een auto van de zaak voordeliger is. Daartegenover staat dat het voordeliger is om de auto privé te houden wanneer je meer zakelijke kilometers rijdt.

Kilometervergoeding

Indien je de auto voor de inkomstenbelasting tot het privévermogen rekent (de auto komt dan niet op de balans van de onderneming), dan zijn de autokosten aftrekbaar van de winst voor een bedrag van 19 eurocent per kilometer. Dat geldt ook voor het woon-werkverkeer.

Btw-aftrek

Wanneer je als ondernemer btw-belaste activiteiten verricht, mag je in eerste instantie alle btw op de aanschaf en het gebruik van de auto aftrekken als de auto tot het btw-ondernemingsvermogen behoort. In de laatste aangifte van het jaar moet je dan een btw-heffing over het privégebruik meenemen. De btw is namelijk een zakelijke belasting, zodat btw-aftrek alleen mogelijk is voor je zakelijke autogebruik en niet voor privégebruik. De heffing voor privégebruik bedraagt in principe jaarlijks 2,7% van de catalogusprijs van de auto, maar dit mag je ook op basis van de werkelijke kilometerverhoudingen berekenen. Het woon-werkverkeer telt daarbij als privégebruik. Vanaf het zesde jaar na de investering in de auto, waarbij het jaar van ingebruikname als het eerste volledige jaar telt, geldt een lager percentage, namelijk 1,5% in plaats van 2,7%.

Bovenstaande btw-aftrekregeling geldt voor alle btw-ondernemers. Weliswaar bestaat er ook de mogelijkheid om de auto voor de btw tot het btw-privévermogen te rekenen, maar dat zal bij aanschaf van een btw-auto doorgaans niet voordelig zijn.

De keuze voor btw-ondernemingsvermogen staat daarbij los van de keuze die de ondernemer voor de inkomstenbelasting maakt en waardoor er al dan niet bijtelling van toepassing is.

Zie hierover de website van de Belastingdienst.

Concreet brengt deze btw-keuzemogelijkheid dus de fijne mogelijkheid met zich mee dat je de auto voor de inkomstenbelasting tot je privévermogen rekent maar voor de btw wél zakelijk boekt. Hierdoor betaal je geen bijtelling maar geniet je wel van btw-aftrek!

Bpm-vrijstelling, wegenbelasting en investeringsaftrek

Voor bestelauto’s van ondernemers gelden specifieke regelingen in de aanschafbelasting bpm en de motorrijtuigenbelasting/wegenbelasting. Dan geldt bij een minimaal zakelijk gebruik van 10% van de jaarlijkse kilometers zowel een vrijstelling van bpm als een laag ondernemerstarief voor de wegenbelasting. Beide regelingen gelden voor houders van de auto die als btw-ondernemer worden aangemerkt. De keuze voor ondernemings- of privévermogen voor de inkomstenbelasting maakt daarbij geen verschil.

Voor de (kleinschaligheids)investeringsaftrek geldt dat je deze alleen krijgt als je de auto zakelijk boekt.

Bijtellingsvrij rijden met btw-aftrek

De conclusie van deze keuzemogelijkheid voor ondernemers is dat er een mooie combinatie mogelijk is van bijtellingsvrij rijden mét btw-aftrek. De keuze voor de btw staat namelijk helemaal los van de keuze die je voor die inkomstenbelasting moet maken tussen ondernemingsvermogen (mét bijtelling, maar kosten zijn aftrekbaar) en privévermogen (geen bijtelling, maar de kosten moeten privé betaald worden en aftrek is slechts mogelijk tot 19 eurocent per kilometer).

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met onze lease adviseurs via 030 267 99 93. Wij helpen je graag op weg.