Investeringsaftrek lease auto

De investeringsaftrek is een bedrag dat een ondernemer kan aftrekken van de winst wanneer deze heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en betaal je dus minder belasting. Er zijn 3 soorten investeringsaftrek mogelijk:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)


De KIA wordt voornamelijk gebruikt voor bestelauto’s en taxi’s. De EIA is in 2019 van toepassing op energiebesparingsmaatregelen voor de grotere bestelauto’s en vrachtauto’s. De MIA is vooral interessant wanneer je investeert in elektrische voertuigen. Hieronder gaan wij uitgebreider in op de KIA en de MIA. 

Wanneer kun je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen?

Als ondernemer heb je recht op investeringsaftrek wanneer je voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Er gelden echter uitzonderingen. Voor auto’s betreft dat in de eerste plaats personenauto’s, tenzij je deze als koeriersbedrijf of taxibedrijf exploiteert. Op bestelauto’s is de KIA wel van toepassing voor alle ondernemers. Het maakt daarbij niet uit of het een nieuwe of een gebruikte auto is.
Daarnaast geldt de KIA ook niet voor personen- of bestelauto’s met een Operational Leasecontract. Heb je een Financial Leasecontract, dan ben je fiscaal zelf de eigenaar zodat de KIA wél geldt als de auto zelf daar ook voor in aanmerking komt.

“Desinvesteer” je binnen vijf jaar, dan moet je een desinvesteringsbijtelling bij je winst optellen. Per saldo heb je dan investeringsaftrek gehad over de afschrijving. Verkoop je de auto na die periode, dan is er geen terugbetalingsverplichting meer.

Hoe hoog is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die voorziet in een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in een nieuwe of gebruikte bestelauto (of soms ook personenauto). De KIA wordt vastgesteld in het jaar waarin je als ondernemer de investeringsverplichting aangaat. Dat is het jaar waarin je het contract tekent. De KIA kun je vervolgens aftrekken in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van het jaar waarin je de auto in gebruik neemt, of in de aangifte van het jaar van aanbetalen, als dat eerder is.

De hoogte van de aftrek is maximaal 28% en is afhankelijk van de totale investeringen in het kalenderjaar. Hieronder de tabel voor het jaar 2019:

Investeringstotaal Aftrek
Meer dan Maar niet meer dan  
- € 2.300 0
€ 2.300 € 57.321 28%
€ 57.321 € 106.150 € 16.051
€ 106.150 € 318.449 € 16.051 minus 7,56% x (investeringstotaal minus € 106.150)
€ 318.449  - 0


Voorbeeld bestelauto

Stel: als ondernemer koop je een nieuwe of gebruikte bestelauto. Aangezien je een ondernemer bent die belaste prestaties voor de btw verricht (de btw wordt in rekening gebracht bij de klanten), mag je de btw op de auto in mindering brengen. Wanneer je een bestelauto koopt en de auto tenminste 10% zakelijk gebruikt, hoef je ook geen bpm te betalen.

Aankoopprijs excl. bpm en incl. btw € 29.040  
Af: btw € 5.040  
Aankoopprijs excl. bpm en btw € 24.000  
Investeringsaftrek 28% € 6.720  
Netto belastingbesparing door KIA maximaal     € 2.990

Wanneer kun je de Milieu-investeringsaftrek (MIA) toepassen?

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt de mogelijkheid om de fiscale winst tot wel 36 procent te verlagen. Het percentage is afhankelijk van de soort auto die je wilt leasen. Hoe duurzamer de lease auto, hoe hoger het aftrekpercentage van de MIA.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet de investering voorkomen op de jaarlijkse lijst die RVO.nl hiervoor opstelt, de zogeheten ‘milieulijst’. De investering moet binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangemeld bij de RVO.

De MIA geldt in principe alleen voor nieuwe, ongebruikte bedrijfsmiddelen. Wel is er inmiddels een regeling getroffen voor heel jonge auto’s (met name voor zogenaamde demo’s) van maximaal 6 maanden oud of met minder dan 6000 kilometer op de teller. Deze komen nu, als dergelijke auto’s in het jaar van aanschaf nog op de MIA-lijst staan, wél voor MIA in aanmerking.

In 2019 gaat het voor de MIA vooral om volledig elektrische personen- en bestelauto’s. Hieronder een aantal belangrijke MIA-investeringen uit de lijst van 2019:

Omschrijving Aftrek Code (Milieulijst)
Volledig elektrische auto   27% MIA over max. € 40.000  

D 3110

Waterstofauto  

36% MIA en VAMIL over 75%, beide overmax. € 50.000    

F 3109 
Elektrische bestelauto, N1 categorie 36% MIA en VAMIL over 75%, beide over max. € 75.000     F 3114
Elektrische bestelauto, bakwagenchassis of trekker,   
N2 of N3 categorie
36% MIA en VAMIL over 75%, beide over max. € 75.000     F 3114
Waterstofafleverpunt 36% MIA en VAMIL over 75%     F 3116
Laadpaal 36% MIA en VAMIL over 75%     F 3720 en 3721
Bestelauto met halogeenvrije transportkoeling 27% MIA en VAMIL over 75%, beide over max. € 16.000     A 3191

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel. 

Voorwaarden

Elke Nederlandse onderneming die inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. Je komt in aanmerking voor deze investeringsaftrek 2018 als de investering voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

  1. Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  3. De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  4. Voor hetzelfde bedrijfsmiddel kun je geen energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. Een combinatie met KIA kan wél. 


Voor de verschillende investeringsregelingen gelden regels voor de bedrijfsmiddelen, het moment van investeren en het jaar waarin je de aftrek toepast. Bekijk al deze voorwaarden op Belastingdienst.nl

Combinatie KIA, MIA en VAMIL

De KIA, MIA en VAMIL zijn drie verschillende regelingen maar kunnen gecombineerd worden. Wat betreft de MIA en VAMIL geldt dat de investering moet voorkomen op de Milieulijst. Soms is volgens die lijst op een investering alleen MIA van toepassing, soms zijn MIA én VAMIL van toepassing. Elk jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. Je kunt de milieulijsten downloaden op de website van RVO.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met onze Lease Adviseurs. Zij helpen je graag verder en geven je bovendien advies bij het vinden van een geschikte lease auto.

Voor een passend fiscaal advies raden wij het altijd aan om contact op te nemen met een accountant of boekhouder.