030 - 267 99 93 Of chat via WhatsApp
Ma t/m do 09.00-18.00 Vr 09.00-17.00 Za 10:00-17:00

Afschrijving lease auto

Bij het aanschaffen van een auto in de onderneming dient de auto voor de aanschafprijs op de balans opgenomen te worden. Deze aanschafprijs is normaliter exclusief BTW, omdat deze BTW teruggevraagd kan worden. Dit geldt ook voor de BPM op een bestelauto, aangezien ondernemers daarvan vrijgesteld zijn.


Hoe werkt het?

De investeringsaftrek is een extra aftrekpost, waardoor deze niet in mindering wordt gebracht op de aanschafprijs. Vervolgens moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van het soort onderneming en de vraag hoe intensief de auto wordt gebruikt. Voor bijvoorbeeld een koeriersbedrijf zal dat anders liggen dan voor een 'doorsnee ondernemer'. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur. Door op basis van een vast percentage van de boekwaarde af te schrijven is het mogelijk om de afschrijving te versnellen. Dit is echter slechts toegestaan in uitzonderingssituaties. Wel bestaan er afwijkende afschrijvingsstelsels voor bepaalde bedrijfsmiddelen of groepen ondernemers (met name milieu-investeringen en investeringen door starters).


Jaarlijkse bovengrens

Naast bovenstaande systematiek geldt er ook een jaarlijkse bovengrens. Onder andere voor personen- en bestelauto's geldt een maximale afschrijving per jaar: 20% van de aanschafwaarde. In de praktijk blijkt echter dat er niet snel wordt aangelopen tegen deze beperking in de afschrijving. Dit komt met name door te in te schatten restwaarde. Dat kan echter anders komen te liggen bij hoge kilometrages en lage restwaarden. Het nadeel van deze afschrijvingsbeperking is dat de afschrijving pas in een later jaar afgetrokken mag worden.De afschrijving van een lease auto is door bovengenoemd systeem in alle jaren even hoog. 

Dit geeft niet altijd de bedrijfseconomische realiteit weer, waardoor sommige bedrijven een verschil maken tussen hun bedrijfseconomische afschrijving (afnemend percentage) en fiscale afschrijving (vast percentage).De afschrijving komt in aftrek op het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap wordt belast met inkomstenbelasting, oplopend tot 52%. B.V.'s en N.V.'s worden belast met vennootschapsbelasting, oplopend tot 25%.


Voorbeeld afschrijving

Stel: in 2018 wordt een bestelauto gekocht met een aanschafwaarde van €24.000 exclusief BPM en BTW. De restwaarde wordt geschat op €8.000 na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar. De afschrijving van de lease auto per jaar bedraagt dan:

In bovenstaand voorbeeld is er geen beperking van de afschrijvingsmaximering van 20% van de aanschafwaarde. Dat kan echter wl het geval zijn bij een kortere looptijd of een lagere restwaarde, bijvoorbeeld ten gevolge van een groter jaarlijks kilometrage.

Fiscaal voordeel voor eenmanszaak, V.O.F., maatschap en C.V bij belastingtarief van 52%:

Je mag dus €4.000,- van de winst afhalen, op basis van het 52% belastingtarief:Netto belastingbesparing van €4.000 x 52% = €2.080,-


Heb je vragen over het afschrijven van een lease auto? Neem gerust contact op met onze lease professionals.