Afschrijving lease auto

Bij het aanschaffen van een auto in de onderneming met een Financial Leasecontract moet de auto voor de aanschafprijs op de balans opgenomen worden. Deze aanschafprijs is meestal exclusief btw, omdat deze btw door de ondernemer teruggevraagd kan worden. Dit geldt ook voor de bpm op een bestelauto, aangezien ondernemers daarvan vrijgesteld zijn. Ben je zelf ondernemer met een btw-vrijstelling? Dan zet je de auto wél inclusief btw op je balans.

Hoe werkt het?

Nadat de auto op de balans gezet is, maak je een inschatting van de verwachte gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur hangt sterk af van het soort onderneming en de vraag hoe intensief je de auto gebruikt. Voor bijvoorbeeld een koeriersbedrijf zal dat anders liggen dan voor een ondernemer die de auto alleen gebruikt voor woon-werk verkeer. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde verdeel je vervolgens in gelijke delen over de gebruiksduur. De afschrijving van een leaseauto is door dit systeem in alle jaren even hoog.

Ben je een startende ondernemer volgens de belastingdienst (meestal ben je dat de eerste 3 jaar na de start), dan kun je de investeringen waarop je kleinschaligheidsinvesteringsaftrek krijgt ook ‘willekeurig’ afschrijven. Een startende ondernemer hoeft zich namelijk niet aan het vaste jaarlijkse afschrijvingsbedrag te houden. Hierdoor kies je voor de afschrijving die voor jou in dat jaar optimaal is. Zo kun je bijvoorbeeld eerder de belastingteruggave over de afschrijving krijgen, of de afschrijving zo over de jaren verdelen dat de teruggaaf zo hoog mogelijk is.

Willekeurige afschrijving kan ook op bepaalde milieu-investeringen. In 2019 gaat dat vooral om elektrische bestelauto’s en om waterstof personenauto's. 

Jaarlijkse bovengrens

Naast bovenstaande systematiek geldt er ook een jaarlijkse bovengrens. Voor personen- en bedrijfsauto's geldt een maximale jaarlijkse afschrijving van 20% van de aanschafwaarde. In de praktijk blijkt echter dat ondernemers niet zo snel aanlopen tegen deze beperking in de afschrijving. Dit komt vooral door te in te schatten restwaarde. Heb je als ondernemer te maken met hoge kilometrages? Dan kun je hier wel tegenaan lopen. Het nadeel van deze afschrijvingsbeperking is dan dat een deel van de afschrijving pas in een jaar later van de winst mag worden afgetrokken.

De afschrijving kun je aftrekken van het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap wordt belast met inkomstenbelasting, oplopend tot 51,75% in 2019. Bv's en nv's worden belast met vennootschapsbelasting, oplopend tot 25%.

Voorbeeld afschrijving

Stel: in 2018 wordt een bestelauto gekocht met een aanschafwaarde van € 24.000 exclusief bpm en btw. De restwaarde wordt geschat op € 8.000 na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar. De afschrijving van de lease auto per jaar bedraagt dan:

Aanschafprijs € 24.000
Restwaarde € 8.000
  ———
Totale afschrijving € 16.000
   ↓
Afschrijving per jaar        € 4.000


In bovenstaand voorbeeld is er geen beperking van de afschrijvingsmaximering van 20% van de aanschafwaarde. Dat kan echter wel het geval zijn bij een kortere looptijd of een lagere restwaarde, bijvoorbeeld door een groter jaarlijks kilometrage.

Het fiscale voordeel voor een eenmanszaak/zzp’er, VOF, maatschap en commanditaire vennootschap bij een belastingtarief van 51,75% en rekening houdend met 14% mkb-winstvrijstelling is dan jaarlijks een netto belastingbesparing van 51,75% van de som van € 4.000 – 14% x € 4.000 = € 1.780,- 

Heb je vragen over het afschrijven van een lease auto? Neem gerust contact op met onze Lease Adviseurs.